Postup poukazania dani

Postup poukazovania podielu z dane sa líši podľa toho, či ho chce poukázať právnická alebo fyzická osoba:

 1. Právnická osoba :
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
  c) Vypočítajte si svoje 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 8,- €.
  d) V daňovom priznaní pre právnické osoby časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  e) Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42372721
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno alebo názov: Tanečné štúdio Bailador
  Sídlo: Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske
  f)
  Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.


 2. Fyzická osoba zamestnanec
  a)
  Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  b) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  c) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
  d) Prečítajte si a vyplňte celé Vyhlásenie. Údaje, ktoré potrebujete do vyhlásenia uviesť:
  IČO: 42372721
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno alebo názov: Tanečné štúdio Bailador
  Sídlo: Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske
  e) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
  f) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  g) Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


 3. Fyzická osoba ktorá si sama podáva daňové priznanie:
  a) Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, alebo 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  IČO: 42372721
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno alebo názov: Tanečné štúdio Bailador
  Sídlo: Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske
  c) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).
  d) Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.