Postup poukazania dane - Tanečné štúdio Bailador

Postup poukazania dane

Svoje 2% z dane nám môžete poukázať jednoduchým vyplnením zodpovedajúceho tlačiva.

Údaje, ktoré budete potrebovať pre vyplnenie tlačiva na poukázanie 2% z dane:

IČO: 42372721
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: Tanečné štúdio Bailador
Sídlo: Malinovského 1160/31, 958 06 Partizánske

Viac informácií o spôsobe poukázania 2% z dane a formuláre tlačív nájdete tu.

 

Ďakujeme!