Tanečná príprava 4 – 8 rokov

dancing-kids

Na hodinách tanečnej prípravy deťom tanec hravou formou priblížime, naučíme ich základné pohyby a základné techniky moderného aj jazzového tanca a gymnastiky, pomôžeme im rozhýbať a zohybniť svoje telo, zlepšiť koordináciu pohybov, počúvať hudbu a jej rytmus.  Deti sa tiež naučia pracovať v kolektíve. Ku koncu školského roka sa naučíme niektoré základné krokové variácie a jednoduché tanečné zostavy.

Kurz tanečnej prípravy je rozdelený do dvoch vekových kategórií – deti vo veku 4 – 5 rokov a 6 – 8 rokov.

Lekcie kurzu vedie Lucia Šandrik.

Kurz prebieha počas celého školského roka raz týždenne, jedna lekcia je v trvaní 55 minút. Cena kurzu je 20,- EUR na mesiac za osobu, prihlasuje sa na jeden školský rok. Prihlásiť sa treba zaslaním e-mailu so základnými informáciami o dieťati a kontaktom na rodiča na info@bailador.sk.

Tešíme sa na stretnutia s Vami! 🙂