Hip hop freestyle

Kurz hip hop freestyle je určený pre mladých od 13.

Tento kurz sa bude venovať základom hip hopu. Lekcie poskytnú štrukturovanú metódu učenia rôznych pohybov a uvedomovania si tela. Každá lekcia sa tiež zameria na spôsoby zlepšovania improvizačných schopností a bude povzbudzovať individuálne vyjadrenie pohybu.

Základný kurz hip hop freestyle trvá 3 mesiace (12 lekcií), jedna lekcia má 85 minút. Cena základného kurzu je 70,- EUR/os.

Hodiny hip hopu vedie Joshua.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!