Brušné tance - Tanečné štúdio Bailador

Brušné tance

Orientalny tanec

Korene orientálneho tanca, v našich končinách skôr známeho pod názvom brušný tanec, siahajú až do čias dávnych kultúr Afriky, Indie a Blízkeho Východu. Je to tanec spojený s čistou krásou ženského tela, akceptuje postavu takú, aká je a pomáha nájsť žene vnútornú rovnováhusebavedomie.

Základom orientálneho tanca sú krúživé a jemné pohyby jednotlivých častí tela v protiklade s dynamickýmienergickými pohybmi. Zároveň je i cvičením s blahodárnym pôsobením na celý organizmus, posilňuje chrbtové svalstvo a správne držanie tela, rozvíja pohyblivosť a ohybnosť, precvičuje svaly brucha, bokov a stehien, podporuje vnútorné orgány i svaly panvového dna, čím často prispieva k zlepšeniu menštruačných a klimakterických problémov.

Predovšetkým je to ale krásne tanečné umenie, ktoré je zároveň trošku exotické, romantickétajomné a divácky veľmi atraktívne.

Kurz pre začiatočníčky pozostáva z 12 na seba nadväzujúcich lekcií, rozdelených do 3 častí po 4 lekcie. Jedna lekcia trvá 60 minút a prebieha jedenkrát do týždňa. Na prvých hodinách si osvojíme správne držanie tela v orientálnom tanci, postupne pridáme vysúvavé a krúživé pohyby panvy a hrudníka, naučíme sa základný krok a prvé shimmy, zoznámime sa so základnými pohybmi rúk. Ku koncu kurzu osvojené prvky spojíme do jednoduchých kombinácií.

Hodiny brušného tanca vedie Veronika.

Prídite sa pozrieť na prvú lekciu a po nej sa rozhodnete, či chcete absolvovať celý kurz.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!